Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Bani pentru afaceri prin Programul COMERT si SERVICII

de Florin Amariei 11 Dec. 2018 5485
4.58 din 12 voturi
RATING UTILIZATORI
37% dintre cititorii acestui articol l-au considerat folositor
46% dintre vizitatorii nostri citesc cel putin 3 articole pe zi
29% dintre cei care ne citesc au o afacere de succes

Programul de finantare a afacerilor COMERT si SERVICII ofera finantare nerambursabila afacerilor mici si mijlocii. Iata toate detaliile pe care trebuie sa le stii despre aceasta linie de finantare.

Finantarea prin programul COMERT si SERVICII se acord dupa cum urmeaza:
 • MAXIM 90% valoare AFN, dar nu poate depasi suma de 250.000 lei pentru fiecare beneficiar
 • MINIM 10% CONTRIBUTIE PROPRIE
 
Cheltuieli eligibile: autoutilitare, echipamente, utilaje, calculatoare, mobilier, site web, licente software, francize, consultanta, etc.
 
Informatiile au fost furnizate de catre AIPPIMM!
 
Pot beneficia de alocatie financiara nerambursabila (AFN) in cadrul Programului operatorii economici (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr.361 din data de 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003), respectiv societati si societati cooperative, care indeplinesc cumulativ la data solicitarii urmatoarele criterii de eligibilitate:
 • a) sunt inregistrati conform Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei sau in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri si se incadreaza in categoria IMM, conform Legii 346/2004;
 • b) sunt persoane juridice (societati/societati cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata, activitati prevazute in anexa nr. 1 la prezenta procedura (coduri CAEN conform Ordinului Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, privind actualizarea clasificarii activitatilor din economia nationala);
 • c)sunt considerate intreprinderi autonome, legate, partenere sau intreprinderi unice (grup de intreprinderi legate ce se comporta ca o intreprindere unica);
 • d) au cel putin 1 an calendaristic de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cel putin 3 luni anterior datei deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii;
 • e) au capital social integral privat;
 • f) societatea nu a beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani -2015, 2016 si 2017. Asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot beneficia de AFN in cadrul prezentului program decat cu o singura societate, pentru care se verifica statutul de intreprindere unica.
 • g) nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
 • h) au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans);
 • i) au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250, in anul fiscal anterior;
 • j) au sediul social, respectiv punctele de lucru/sediile secundare, sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • k) nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii;
 • l) nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
 • m) au obtinut cel putin 50 puncte in urma completarii on-line a planului de investitii, conform modelului si criteriilor prevazute in anexa nr. 3 la prezenta procedura;
 • n) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene, a AIMMAIPE, a Consiliului Concurentei sau a altui furnizor de ajutor de stat/de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu dobanzile aferente;
 • o) nu au primit un ajutor ilegal;
 • p) nu au fost respinsi la finantare in ultimii 5 ani in cadrul programelor nationale derulate de furnizorul de ajutor de minimis pe motive de fraudare a procedurii (ex: achizitii second hand, conflict de interese, decontarea acelorasi echipamente in cadrul mai multor programe, decontarea acelorasi echipamente la mai multe societati)
 • q) nu exista legaturi de rudenie intre structurile actionariatului solicitantului si personalul din cadrul MMACA /AIMMAIPE si sot/sotie, afini si rudele acestora pana la gradul II inclusiv,
 • r) au transmis formularul de raportare tehnica in termenul prevazut de procedurile de implementare a programelor nationale de care au beneficiat in ultimii 3 ani (doar pentru aplicantii care au beneficiat de finantare in cadrul programelor nationale in ultimii 3 ani -2015, 2016 si 2017);
 • s) au transmis cerere de renuntare partiala/totala la finantare in termenul prevazut de procedurile de implementare a programelor nationale in cadrul carora au semnat contract de finantare in ultimii 3 ani (doar pentru aplicantii care au semnat contract de finantare in cadrul programelor nationale in ultimii 3 ani- 2015, 2016 si 2017- si au renuntat partial sau total la finantare ).
 
CHELTUIELI ELIGIBILE:
 • a) achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta/copiator/multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii) conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora.
 • b) achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;
 • c) achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare;
 • d) achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
 • e) achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard si automatelor muzicale;
 • f) achizitionarea de electro si motostivuitoare conform grupa 2.3.6.8.1 din HG 2139/2004;
 • g) investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
 • h) achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarma). conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora;
 • i) achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv cu exceptia vehiculelor de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost.
 • j) certificarea unui sistem de management al calitatii/mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei alimentelor, in conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calitatii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al sigurantei alimentelor); OHSAS 18001: 2007 (sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale), simplu sau integrat;
 • k) realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alta pagina web si care trebuie sa fie functionala la data depunerii cererii de eliberare a AFN si pe toata perioada de monitorizare;
 • l) achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie[1] pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 • m) achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de comert sau servicii;
 • n) participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesionala/specializare/ perfectionare profesionala in domeniul activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pentru care a solicitat finantare, participarea la cursuri privind notiuni fundamentale de igiena necesare in activitatile de comercializare a produselor si serviciilor de piata[2];
 • o) comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorate institutiilor financiare care emit garantii pentru credite, in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de investitii acceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului;
 • p) consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului (maxim 8000 lei fara TVA)[3]. Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta care au dreptul legal de a desfasura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanta in statut sau sunt intreprinderi care au ca activitate autorizata a fi desfasurata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70.
 • q) achizitionarea de spatii comerciale de comert sau prestari servicii in legatura directa cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza Programul. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa*;
 
(2) Pentru activitatile de implementare si certificare a sistemelor de management, in vederea implementarii si certificarii sistemelor de management se finanteaza  urmatoarele categorii de servicii:
 • cursuri de instruire pentru personalul implicat in activitati legate de calitate/mediu/sanatatea si securitatea ocupationala/siguranta alimentelor (auditor intern);
 • consultanta privind intocmirea documentatiei de implementare a sistemelor de management;
 • certificarea sistemului de management al calitatii/mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei alimentelor, simplu sau integrat.
 
(3) Prin acest Program nu se finanteaza activitatile de re-certificare a sistemelor de management; se finanteaza numai extinderea certificarii unui sistem de management la un sistem integrat.
 
(4) Furnizorii de servicii de instruire eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de instruire autorizate conform legii, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizeaza instruirea in domeniul respectiv.
 
(5) Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta care au dreptul legal de a desfasura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanta in statut sau sunt intreprinderi care au ca activitate autorizata a fi desfasurata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70.
 
(6) Furnizorii de servicii de certificare eligibili in cadrul Programului pot fi numai organisme de certificare acreditate conform legii, in domeniul pentru care agentul economic beneficiar le solicita serviciile.
 
(7) Bunurile achizitionate in cadrul programului pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar. In cazul mijloacelor fixe, acestea  trebuie sa aiba fara TVA, o valoare minima de intrare de 2.500 lei, conform Hotararii Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe. Nu se permite achizitionarea bunurilor care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse.
 
(8) Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane (cu exceptia comisionului de garantare), ambalajul, transportul, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate, nu sunt eligibile.
 
CHELTUIELI NEELIGIBILE:
Nu se acorda AFN in cadrul Programului pentru:
– activitati de pescuit si acvacultura, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 [4];
– activitati legate de productia primara a produselor agricole, asa cum sunt enumerate in Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana, cu exceptia produselor obtinute din pescuit si acvacultura prevazute in Regulamentul (UE) nr. 1379/2013;
– activitati de prelucrare si comercializare a produselor agricole, asa cum sunt enumerate in Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana, in urmatoarele cazuri:
 • cand valoarea ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de operatorii economici respectivi;
 • cand ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral transferat producatorilor primari;
 
Prin „prelucrarea produselor agricole” se intelege orice operatiune efectuata asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu exceptia activitatilor desfasurate in exploatatiile agricole, necesare in vederea pregatirii unui produs de origine animala sau vegetala pentru prima vanzare.
 
Prin „comercializarea produselor agricole” se intelege detinerea sau expunerea unui produs agricol in vederea vanzarii, a punerii in vanzare, a livrarii sau a oricarei alte forme de introducere pe piata, cu exceptia primei vanzari de catre un producator primar catre revanzatori sau prelucratori si a oricarei alte activitati de pregatire a produsului pentru aceasta prima vanzare; o vanzare efectuata de catre un producator primar catre consumatori finali este considerata comercializare in cazul in care se desfasoara in localuri distincte, rezervate acestei activitati:
 • activitati legate de export si anume, ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • ajutoarele conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate;
 • agentilor economici care activeaza in sectorul carbonifer, asa cum este definit in Regulamentul CE nr. 1407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria carbunelui;
 • ajutoarele pentru achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordat agentilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa in contul tertilor sau contra cost.
 
In cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea atat intr-unul din sectoarele exceptate, cat si in unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse in domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplica ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.
 
Pentru a beneficia de prevederile schemei de minimis, intreprinderea in cauza trebuie sa se asigure, prin mijloace corespunzatoare, precum separarea activitatilor sau o distinctie intre costuri, ca activitatile desfasurate in sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiaza de ajutoare de minimis acordate in conformitate cu prezenta schema.
 
Nu sunt eligibile pentru a fi selectate in cadrul programului I.M.M.-urile care activeaza in sectoarele/domeniile: activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope si activitatile excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis in conformitate cu prevederile Regulamentul (CE) nr. 1.407 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene a ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.352 din 24 decembrie 2013.
 
OBLIGATII:
 • Beneficiarii sunt obligati sa asigure in favoarea Oficiului bunurile achizitionate prin program impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare- 2018, 2019, 2020 si 2021) si sa cesioneze toate drepturile pe care le vor dobandi in temeiul asigurarii catre Oficiu. Aceasta asigurare poate fi facuta si anual cu clauza de prelungire, cu obligativitatea trimiterii catre Oficiu anual a unei copii dupa aceasta la momentul reinnoirii. In situatia unui credit, asigurarea activelor corporale poate fi cesionata, cu acordul Oficiului, in favoarea institutiei partenere pana la rambursarea acestuia.
 • Beneficiarii AFN au obligatia de a raporta efectele participarii la Program catre UMCR din cadrul Oficiului pe o perioada de 3 ani incepand cu anul urmator semnarii contractului de finantare -2019, 2020 si 2021-, prin completarea si transmiterea prin posta/ e-mail/fax  a formularului de raportare tehnica prevazut in anexa nr. 9 la prezenta procedura. Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnica este 1 – 30 iunie a anului urmator expirarii exercitiului financiar de referinta.
 • Beneficiarii sunt obligati sa nu instituie gajarea/ipotecarea si sa nu schimbe destinatia bunurilor achizitionate prin program, sa le mentina in stare de functionare si sa le pastreze in proprietatea societatii  pe intreaga perioada de monitorizare a programului, respectiv 3 ani, incepand cu anul urmator semnarii contractului de finantare (anii 2019, 2020, 2021). In caz contrar se va propune demararea procedurilor de recuperare a alocatiei financiare nerambursabile, impreuna cu dobanzile si penalitatile aferente.
 
Microintreprindere, din cadrul categoriei de IMM, este intreprinderea care are pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detine active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei.
 
Intreprindere mica, din cadrul categoriei de IMM, este intreprinderea care are intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detine active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei.
 
Intreprindere mijlocie, din cadrul categoriei de IMM, este intreprinderea care are intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detine active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro.
 
Calculul cifrei de afaceri si al numarului de salariati se va realiza conform art. 5 si art. 6 din Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru fiecare tip de intreprindere: intreprindere autonoma, partenera sau legata, potrivit legii.


Florin Amarieide Florin Amariei
Pasionat de extinderea orizontului serviciilor financiare si de schimb alternative, el lucreaza in cadrul IdeiDeAfaceri.ro inca din 2018 pentru a furniza cititorilor numai informatiile care conteaza cu adevarat.

Tags: program comert si serviciifinantare comert si serviciibani imm comert si servicii

Urmareste-ne pe Google News

Votati articolul

Rating:
Nota: 4.58 din 5 - 12 voturi.


Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Idei de afaceri

Propria ta afacere ONLINE - sfaturi si trucuri utile
 
Adauga adresa de email si vei primi GRATUIT raportul special

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
Rentrop ∧ Straton

Citeste Raportul Special GRATUIT

Propria ta afacere ONLINE - sfaturi si trucuri utile
Propria ta afacere ONLINE - sfaturi si trucuri utile
 
Adauga adresa de email si vei primi GRATUIT raportul special

Idei de AFACERI 2023 
[x]