Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Actul constitutiv pentru SRL: Continut, obligatii si model

de Bianca Tila 26 Iun. 2024 137
Actul constitutiv pentru SRL: Continut, obligatii si model
5 din 2 voturi
RATING UTILIZATORI
28% dintre cititorii acestui articol l-au considerat folositor
56% dintre vizitatorii nostri citesc cel putin 3 articole pe zi
31% dintre cei care ne citesc au o afacere de succes

Inceputul antreprenorial se rezuma la decizii. Alegerea dintre SRL si PFA a devenit una usoara, mai ales daca afacerea ta va avea nevoie de angajati si va dispune de multe coduri CAEN.

Societatea cu raspundere limitata este o forma de organizare juridica avantajoasa, avand in vedere ca iti ofera protectie in caz de insolventa, flexibilitate in administrare si posibilitatea de a alege orice domeniu de activitate. 
 
Pentru un antreprenor este important de cunoscut faptul ca actul constitutiv reprezinta documentul esential pentru infiintarea si functionarea firmei.
 

Ce este actul constitutiv

 
In ceea ce priveste actul constitutiv, acesta este documentul prin care se stabilesc regulile de baza pentru construirea, organizarea si functionalitatea unei firme. 
 
De asemenea, actul constitutiv se intocmeste intre asociatii firmei. Acestia au responsabilitatea de a-si aduce aportul la capitalul social si au drepturi si obligatii fata de angajati, ceilalti asociati si fata de autoritati.

Planul de afacere este o parte esentiala a businessului. Gasesti in ghidurile noastre informatii complete pentru un start in afaceri plin de succes...click AICI pentru detalii si comenzi<<
 
Actul constitutiv subliniaza identitatea firmei, obiectivul de activitate, structura organizationala, drepturile si obligatiile asociatiilor si administratorilor, modul de luare a deciziilor, durata de existenta, conditiile de dizolvare si lichidare.
 
Avand valoarea juridica, acesta poate fi modificat prin hotararea adunarii generale a asociatilor, daca se schimba anumite aspecte legate de firma sa, daca se doreste adaptarea la noile cerinte ale pietei sau ale legislatiei.

alt=act constitutiv

Ce trebuie sa contina actul constitutiv

 
In cazul unei sociatati cu raspundere limitata, actul constitutiv trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente, conform Legii societatilor comerciale nr. 31/1990
 
 • Denumirea si forma juridica a societatii (SRL)
 • Sediul social si, daca este cazul, sediile secundare ale societatii
 • Obiectul de activitate principal si secundar al societatii, exprimat prin codurile CAEN corespunzatoare
 • Capitalul social, valoarea nominala si numarul partilor sociale ale fiecarui asociat, modul de varsare a aporturilor si cota de participare la beneficii si pierderi
 • Numele, prenumele, domiciliul si cetatenia asociatilor si administratorilor
 • Durata de functionare a societatii, care poate fi determinata sau nedeterminata
 • Modul de organizare si functionare a adunarii generale a asociatilor si a organelor de conducere si control ale societatii
 • Modul de repartizare a beneficiului net si de constituire a rezervelor
 • Conditiile si procedura de cesiune a partilor sociale intre asociati sau catre terti
 • Modalitatile de dizolvare si lichidare a societatii
 
Actul constitutiv al unei societati cu raspunde limitata poate contine si alte clauze optionale, precum:
 
 • Clauze privind restrictiile sau interdictiile impuse asociatilor sau administratorilor in ceea ce priveste concurenta sau conflictul de interese cu societatea
 • Clauze privind dreptul de preferinta al asociatilor in caz de cesiune a partilor sociale
 • Clauze privind modalitatea de solutionare a eventualelor litigii intre asociati sau intre acestia si societate
 • Clauze privind obligatiile suplimentare ale asociatilor fata de societate, cum ar fi furnizarea de garantii, servicii sau bunuri
 • Clauze privind avantajele acordate unor asociati sau administratori, cum ar fi remuneratia, dividendele preferentiale sau drepturile speciale de vot

alt=continut act constitutiv

Model de act consitutiv

Act constitutiv pentru societatile cu raspundere limitata constituite de un asociat – asociat unic
 
 
SUBSEMNATUL – ..................................................................., avand codul numeric personal ......................................, (numele si prenumele) nascut in ............................., judetul/sectorul ......................., cu domiciliul in ................................,(localitatea) judetul/sectorul ....................., avand actul de identitate seria ........................... nr. .................., eliberat de ........................... la data de ..................., de cetatenie romana in calitate de asociat unic fondator sau – ................................................, nascut(a)la data de ............................... in ......................................., (numele si prenumele)(localitatea)tara ....................., cu domiciliul in .............................., strada ........................................ nr. ..........., (localitatea)
avand pasaportul seria ............. nr. ................., eliberat de ............................... de cetatenie ..................., in calitate de asociat unic fondator a hotarat ca, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 (republicata, cu modificarile ulterioare) privind societatile si a dispozitiilor Codului civil, sa constituie o societate cu capital................. dupa cum urmeaza:
 
1. FORMA JURIDICA, DENUMIREA, SEDIUL SI EMBLEMA SOCIETATII
 
1.1. Societatea este persoana juridica romana constituita in forma sa de societate cu raspundere limitata.
 
1.2. Denumirea societatii este: S.C. ..................................................... S.R.L. in conformitate cu dovada privind disponibilitatea firmei nr. .............................. din ............................ eliberata de ........................ .
 
1.3. Sediul social al societatii este in Romania ........................................., str. ....................................(localitatea) nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul ............................., codul postal .................... .Prin hotarare a asociatului unic, sediul social al societatii va putea fi schimbat in orice alta localitate din Romania in conditiile si cu indeplinirea formalitatilor prevazute de lege.
 
1.4. Societatea va infiinta la constituire urmatoarele unitati fara personalitate juridica astfel1):
 
a) sucursale:
1. ....................
2. .................... etc.
 
b) agentii:
1. ....................
2. .................... etc.
 
c) reprezentante:
1. ....................
2. .................... etc.
 
Prin hotararea asociatului unic, societatea poate infiinta, dupa constituirea ei, in orice alte localitati din tara si/sau din strainatate, in raport de planul de dezvoltare si potrivit legii romane sau straine aplicabile in speta sucursale, agenti sau/si reprezentante.
 
1.5. Emblema societatii reprezinta ................................................................... si este redata in anexa. (descrierea elementelor componente ale desenului)
 
1.6. In orice act, scrisoare sau publicatie care emana de la societate se vor mentiona: denumirea acesteia urmata de forma juridica, sediul, codul unic de inregistrare, atributul fiscal – daca este cazul – numarul de ordine din registrul comertului, codul fiscal si capitalul social.
 
2. DOMENIUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII
 
2.1. In conformitate cu clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN, societatea are ca obiect urmatoarele activitati:
a) clasa ................... 
b) clasa .................... etc.
 
2.2. Domeniul si activitatea principala sunt urmatoarele: .........................................................
 
2.3. Activitatile prevazute la pct. 2.1. se vor realiza impreuna sau separat, in oricare dintre domeniile si activitatile sus-mentionate, urmand a se desfasura si toate acele activitati conexe necesare realizarii obiectului de activitate propus, in conformitate cu legea.
 
2.4. Pentru activitatile pe care le va desfasura societatea, asociatul unic se obliga sa obtina avizele si autorizatiile necesare realizarii lor.
 
2.5. Societatea isi va putea realiza obiectul de activitate atat in Romania, cat si in strainatate, in zone libere, in moneda autohtona sau in moneda altor tari, cu respectarea dispozitiilor legii.
 
2.6. Societatea va putea participa in calitate de actionar sau asociat, la alte societati, in conditiile legii.
 
2.7. De asemenea, societatea va putea desfasura orice alta activitate legata direct sau indirect de obiectul sau ori il va putea extinde, adapta sau modifica in conditiile prevazute de prezentul act constitutiv si cu respectarea legii.
 
3. CAPITALUL SOCIAL
 
3.1. Societatea se constituie cu un capital social subscris si varsat, integral, in numerar la data constituirii societatii in valoare de ............. lei.
 
sau
 
3.1. Societatea se constituie cu un capital social in valoare de ................ lei din care:
a) in numerar in valoare de .................. lei
b) in natura in valoare de ..................... lei2).
 
Aportul in numerar la capitalul social subscris a fost varsat integral la data constituirii societatii, iar drepturile corespunzatoare asupra bunurilor care constituie aportul in natura se transfera in patrimoniul acesteia in stare de utilizare, incepand cu aceeasi data.
 
3.2. Aportul asociatului unic la capitalul societatii nu este purtator de dobanzi.
 
3.3. Capitalul social se divide in ......................... parti sociale, in valoare de ............. lei fiecare si apartin asociatului unic in totalitatea lor.
 
3.4. Majorarea capitalului social se hotaraste de asociatul unic si se constituie din urmatoarele surse:
a) diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului social;
b) rezervele legale;
c) beneficiile societatii;
d) alte surse prevazute de lege.
 
3.5. Reducerea capitalului social se hotaraste de asociatul unic, cu conditia de a nu se diminua sub limita minima prevazuta de lege, aratandu-se motivele care au determinat-o si procedeul folosit pentru efectuarea ei.
 
Hotararea de reducere a capitalului devine operanta numai dupa expirarea termenelor prevazute de lege.
 
4. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII
 
4.1. Administratorul societatii, este asociatul unic, caruia ii revin si atributiile Adunarii generale a asociatilor societatii.
 
sau
 
4.1. Administratorul societatii va fi numit prin decizie de catre asociatul unic pe termen de ................. si va fi remunerat.
 
4.2. Administratorul societatii va avea puteri depline si le va exercita in mod exclusiv.
 
sau
 
4.2. Administratorul societatii isi va exercita puterile in urmatoarele limite ............................... 
 
4.3. Administratorul (prevazut la pct. 4.1, 4.2 si 4.3) intocmeste, anual, bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si il aproba/il supune aprobarii asociatului unic.
 
4.4. Societatea isi va deschide conturi in lei si in devize convertibile la unitatea unei banci autorizate din localitatea in care isi are sediul social3) si are drept de dispozitie asupra lor prin persoanele delegate de asociatul unic, acestea urmand a depune specimene de semnaturi la banca (bancile) cu care lucreaza societatea si a semna documentele bancare.
 
4.5. Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an.
 
Primul exercitiu economico-financiar incepe la data inmatricularii societatii in registrul comertului.
 
4.6. Evidenta contabila, bilantul contabil si contul de profit si pierderi se tine si, respectiv, se intocmeste conform normelor legale.
 
4.7. Gestiunea societatii va fi controlata de asociatul unic sau de cenzori (experti contabili) desemnati de acesta.
 
5. REPARTIZAREA BENEFICIILOR SI PIERDERILOR
 
5.1. Asociatului unic ii revin toate beneficiile societatii si suporta pierderile acesteia.
 
5.2. Stabilirea profitului net se va face in conformitate cu dispozitiile legale, iar repartizarea si plata dividendelor se va face in cursul anului sau la incheierea exercitiului economico-financiar, potrivit hotararii asociatului unic.
 
6. DURATA SOCIETATII, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA EI
 
6.1. Durata societatii este nelimitata/de ............ ani de la data inmatricularii in registrul comertului, dupa care se dizolva de drept4).
 
6.2. Durata societatii poate fi prelungita5) prin hotararea asociatului unic.
6.3. Dizolvarea si lichidarea societatii se face in situatiile si in conditiile stabilite de lege, precum
si cu procedura prevazuta de aceasta.
 
7. DISPOZITII FINALE
 
7.1. Prevederile prezentului act constitutiv se intregesc de drept, cu dispozitiile legale privitoare la societati.
 
7.2. Cheltuielile efectuate de asociatul unic pentru constituirea societatii vor fi inregistrate in evidenta contabila si se vor reflecta in bilantul contabil aferent primului an de activitate.
 
7.3. Prezentul Act constitutiv intra in vigoare dupa inmatricularea societatii in registrul comertului.
 
ASOCIAT UNIC FONDATOR
 
Note
 
1. Acest punct este optional. In cazul in care se introduce un asemenea punct, pentru fiecare unitate din cadrul genului respectiv trebuie sa se indice: sediul, localitatea si tara (in care vor functiona), precum si adresele lor.
 
2. Se stabileste pe baza unei expertize de specialitate conform prevederilor art. 13 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 (republicata si modificata ulterior) privind societatile.
 
3. Daca societatea are sucursale, agentii sau/si reprezentante (ori alte asemenea unitati fara personalitate juridica), prevederea respectiva din actul constitutiv se adapteaza in mod corespunzator.
 
4. In cea de-a doua teza, numai daca durata societatii va fi limitata in timp.
 
5. In cazul adoptarii celei de-a doua teze de la pct. 6.1.Bianca Tila de Bianca Tila
Pasionata de zona business, Bianca Tila aduce zilnic in fata cititorilor starea afacerilor de pe piata nationala si internationala. Ofera idei de afaceri rentabile potrivite situatiei actuale, strategii de marketing si modele de afaceri in diverse zone.

Tags: act constitutivasociatimodel act constitutivact constitutiv firma

Urmareste-ne pe Google News

Votati articolul

Rating:
Nota: 5 din 5 - 2 voturi.


Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Idei de afaceri

Idei de Afaceri pentru 2024: 5 idei pentru Profit maxim
 
Adauga adresa de email si vei primi GRATUIT raportul special

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
Rentrop ∧ Straton

Citeste Raportul Special GRATUIT

Idei de Afaceri pentru 2024: 5 idei pentru Profit maxim
Idei de Afaceri pentru 2024: 5 idei pentru Profit maxim
 
Adauga adresa de email si vei primi GRATUIT raportul special

Idei de AFACERI 2024
[x]