Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Administrator firma. Ce face mai exact un administrator de firma si ce drepturi are

de Bianca Tila 13 Mar. 2024 235
Administrator firma. Ce face mai exact un administrator de firma si ce drepturi are
5 din 1 vot
RATING UTILIZATORI
61% dintre cititorii acestui articol l-au considerat folositor
38% dintre vizitatorii nostri citesc cel putin 3 articole pe zi
41% dintre cei care ne citesc au o afacere de succes

Daca va ganditi sa infiintati o afacere, trebuie sa luati in calcul toate strategiile posibile pentru o imagine buna in spatiul public, dar si alegerea unui administrator pentru buna gestionare si reprezentare in fata institutiilor statului.

Ce este administratorul unei firme?

 
Administratorul unei firme raspunde pentru toate obligatiile prevazute in dispozitiile legale sau in actul constitutiv. In acest sens, administratorul are calitatea de mandatar al actionarilor/asociatilor, cei din urma neputand, din cauza formei de organizare a societatii, sa exercite singuri actele de comert din obiectul de activitate al companiei.
 
Administratorul unei firme dispune de o cunoastere aprofundata a legislatiei, atat in ceea ce priveste inregistrarea si functionarea societatilor comerciale, cat si a legislatiei comerciale, fiscale, contabile, vamale, etc.
 
Pentru puterile oferite de actionari, fie la infiintarea societatii, prin actul constitutiv, fie pe parcursul activitatii companiei, in baza hotararii adunarii generale a actionarilor, administratorii unei societati isi asuma multe obligatii a caror nerespectare poate avea consecinte grave pentru patrimoniul lor sau chiar, in anumite cazuri, pentru libertatea lor.
 

Ce rol are administratorul la infiintarea unei firme?

 
Societatea comerciala a fost conceputa ca un organism autonom, caruia legea i-a conferit personalitate juridica pentru a-si indeplini scopul sau economic.
 
In cazul societatilor mari, administratorii pot elabora si concretiza ei insusi "vointa colectiva" din perspectiva atributiilor lor de organizare a adunarilor generale si a asociatilor observandu-se "o tendinta accentuata de trecere de la adunarea generala a asociatilor la consiliile de administratie, a atributiilor ce tin de orientarea economica si de piata societatii, dat fiind faptul ca mediul afacerilor devine tot mai profesionalizat si mai dinamic, pentru aceasta fiind necesar ca deciziile de factura economica si comerciala sa fie concentrate in cat mai putine maini, pentru a fi cat mai dinamice".
 
In cazul controlului gestiunii administratorilor, acesta se realizeaza de catre asociati sau de un organ specializat, precum cenzorii societatii.
 
Potrivit articolului 70 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, „administratorii pot face toate operatiile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului societatii, in afara de restrictiile aratate in actul constitutiv”.

Pornind de la sfera atributiilor administratorului, circumscrisa generic de textul de lege mentionat, in doctrina s-a aratat ca, in cadrul societatii comerciale, administratorul (organele de conducere) este „organul operativ principal si permanent al societatii, elementul cel mai dinamic din structura functionala si de organizare a societatii comerciale”.
 
Administratorul este purtatorul vointei colective care se exprima prin atributiile sale de administrare si reprezentare. Prin administrarea societatilor comerciale trebuie inteleasa conducerea activitatii acestora potrivit normelor cuprinse in legi, in contractul si statutul propriu pentru obtinerea rezultatelor programate.


Cine poate indeplini functia de administrator intr-o firma?

 
Persoana care este desemnata in aceasta calitate trebuie sa indeplineasca o serie de conditii, cerute de lege.
 
Legea societatilor comerciale republicata prevede posibilitatea exercitarii functiei de administrator de catre o sociatate comerciala. Astfel, functia de administrator intr-o firma o pot ocupa atat persoanele fizice, cat si cele juridice.
 

Ce conditii trebuie sa indeplineasca o persoana fizica pentru a fi administrator?

 
In cazul in care functia de administrator este ocupata de o persoana fizica, aceasta trebuie, conform Legii nr. 31/1990, sa aiba capacitate deplina de folosinta si exercitiu.
 
"Obligatiile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele special prevazute in aceasta lege”, conform Legii nr. 31/1990. Adimistratorul persoana fizica nu actioneaza in nume propriu ci din imputernicirea si in numele societatii pe care o administreaza.
 
Pe langa acestea, pentru a fi administrator de firma persoana desemnata trebuie sa indeplineasca si conditia unei moralitati nestirbite si desavarsite, avand in vedere ca ea implica ideea de credibilitate, incredere. Imaginea construita este absolut necesara in rapoartele dintre administrator si societate, dar si in rapoartele acestuia din urma cu tertii si cu ceilalti comercianti.
 

Cum poate fi numit administratorul intr-o firma?

 
Numirea unui administrator intr-o firma prezinta o serie de particularitati dupa cum aceasta are loc, la constituirea societatii sau ulterior, in functie de forma juridica a societatii si de calitatea administratorului (persoana fizica/persoana juridica).
 
Numirea administratorilor se poate face la constituirea societatii, prin mentiune in actul constitutiv sau prin decizia adunarii generale.
 
In actul constitutiv trebuie sa se arate persoanele care vor indeplini functia de administrator precum si puterile lor, iar in cazul in care au fost desemnati mai multi administratori, daca acestia urmeaza sa-si exercite puterile impreuna sau separat.
 
In contractul de sociatate trebuie sa se prevada care dintre administratori sunt imputerniciti sa reprezinte societatea in rapoartele cu tertii, conform art 7 si 8 din Legea 31/1990.
 
In ceea ce priveste desemnarea ulterioara a administratorilor, de catre adunarea generala, Legea societatilor comerciale face distinctie de la o forma de societate la alta. In cazul societatilor in nume colectiv si al societatilor in comandita simpla, administratorii sunt alesi prin votul asociatilor care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social.
 
In cazul sociatatii pe actiuni sau societatii in comandita pe actiuni, administratorii sunt alesi de adunarea generala ordinara a actionarilor cu cvorumul si majoritatea prevazute de lege.
 
Societatea cu raspundere limitata este administrata de unul sau mai multi administratori, asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala.
 
Administratorul persoana juridica poate fi numit prin aceleasi metode mentionate mai sus. Totodata, numirea este posibila numai prin semnarea unui contract de administrare cu sociatatea prin care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor. In acest sens, contractul va contine obligatia persoanei juridice de a desemna un reprezentant permanent, persoana fizica, prin care se va exercita in fapt functia de administrator.


Mandatul administratorului - pe ce perioada poate fi numit un administrator intr-o firma?

 
Natura juridica a functiei de administrator intr-o firma se intemeiaza pe un contract de mandat. Acesta prezinta o serie de particularitati, precum ca societatea comerciala are calitatea de comerciant pe care o dobandeste din momentul constituirii ei, iar actele juridice pe care le incheie administratorul pentru societate sunt fapte de comert.
 
Plecand de la aceste caracteristici, s-a aratat ca avem de-a face in contextul analizat cu raporturi de mandat comercial, si nu de mandat civil, deoarece parte in contractul de mandat este societatea comerciala.
 
Mandatul dat administratorilor nu poate fi considerat ca avand un continut exclusiv contractual, deoarece se retine si natura legala a functiei administratorului, conform art 72 din Legea 31/1990. Prin urmare, "Libertatea societatii comerciale de a stabili limitele mandatului este ingradita in comparatie cu dreptul comun".
 
Asadar, mandatul administratorului are o dubla natura: contractuala si legala.
 
Contractul se poate incheia pe o durata de 1-4 ani, in cazul in care actul constitutiv nu prevede altfel, incepand cu data semnarii acestuia. In conditiile indeplinirii de catre administrator a obligatiilor asumate prin contract, la expirarea termenului, partile pot conveni prin act aditional prelungirea contractului cu o perioada care se va negocia, dar care nu poate fi mai mare decat cea stabilita prin contract.
 

Ce obligatii are administratorul unei firme?

 
Obligatiile administratorului sunt:
 
- Obligatiile administratorului in contextul constituirii societatii comerciale:
 
a) Obligatia de a indeplini formalitatile de publicitate necesare constituirii societatii
 
b) Obligatia administratorilor care au fost desemnati reprezentanti ai societatii de a depune semnaturile lor la Registrul Comertului
 
c) Obligatia de a prelua de la fondatori si de a pastra documentele si corespondenta privind constituirea societatii
 
 
- Obligatiile administratorilor in contextul functionarii societatii comerciale
 
a) Obligatia de a asigura gestiunea activitatii curente a societatii
 
b) Obligatia de a urmari efectuarea de catre asociati a varsamintelor datorate
 
c) Obligatia privind existenta reala a dividendelor platite
 
d) Obligatia de a tine registrele cerute de lege si corecta lor tinere
 
e) Obligatia de a indeplini toate indatoririle prevazute de lege si actul constitutiv al societatii
 

Care sunt drepturile unui administrator de firma?

 
Administratorul firmei are urmatoarele drepturi:
 
- Primirea unei indemnizatii lunare brute. Indemnizatia lunara bruta poate fi supusa indexarilor stabilite si aprobate prin hotararea adunarii generale a actionarilor, urmand sa se incheie act aditional la prezentul contract. Indemnizatia lunara bruta se negociaza conform prevederilor
 
- Participarea la profitul net al societatii comerciale, din fondul de participare a administratorului la profit, in cazul in care se obtine o rata a profitului net mai mare in exercitiul financiar analizat fata de cea realizata in anul de referinta, cu conditia ca aceasta rata sa fie cel putin egala cu rata profitului net pe care administratorul s-a angajat sa o obtina pentru respectivul exercitiu financiar. Calculul cotei de participare la profitul net se face potrivit reglementarilor cuprinse in anexe
 
- Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli, pentru deplasarile in interes de serviciu in tara si in strainatate, in limitele stabilite prin bugetele anuale
 
- Drept de informare nelimitata asupra activitatii societatii comerciale/regiei autonome, avand acces la toate documentele privind operatiunile comerciale ale acesteia.
 
- Concediu de odihna de x zile lucratoare in cazul persoanei fizice

Ce face concret administratorul unei firme?

 
Pe scurt, administratorii de firma tin evidenta documentatiei si registrelor. In cele mai multe cazuri, acestia colaboreaza cu contabilii pentru pregatirea documentatiei in vederea inregistrarii. Altfel spus, administratorul de firma:
 
- pregateste si elibereaza conturile
 
- tine evidenta obligatiilor scadente de plata de la sediul afacerii
 
- inregistreaza facturi
 
- comunica telefonic si electronic
 
- scrie cereri si scrisori de afaceri conform instructiunilor date
 
- completeaza diferite formulare
 
- completeaza si arhiveaza documente
 
- indeplineste si monitorizeaza operatiunile juridice legate de infiintarea firmei
 
- se asigura ca firma indeplineste toate obligatiile pe care le are din punct de vedere legal
 
- pastreaza toate actele oficiale ale firmei
 
- organizeaza si conduce contabilitatea firmei
 
- participa la sedintele organizate de fondatorii firmei
 
- are in grija patrimoniul firmei
 
- reprezinta firma in relatia cu institutiile statului
 
- aproba situatia financiara
 

Fisa postului administrator firma

 
FISA POSTULUI NR…
 
1. Denumirea compartimentului:
 
CONDUCERE/ADMINISTRARE
 
2. Denumirea postului:
 
3. Numele si prenumele salariatului:
 
NUME SI PRENUME SALARIAT
 
4. Se subordoneaza:
 
Nu este cazul
 
5. Numele sefului ierarhic:
 
Nu este cazul
 
6. Subordoneaza:
 
Intreg personalul unitatii
 
7. Drept de semnatura:
 
Intern:
 
Extern:
 
8. Relatii functionale:
 
- are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte entitati functionale;
 
- are relatii cu toate persoane juridice si persoane fizice care legaturi economice cu societatea.
 
9. Pregatirea si experienta:
 
Studii:
 
- absolvent al invatamantului superior.
 
Vechime:
 
- sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu, cuprinzand toate aspectele activitatii economice.
 
Cunostinte:
 
- sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si economic.
 
Aptitudini:
 
- inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza);
 
- capacitate de organizare si conducere a activitatii economice;
 
- capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;
 
- corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii.
 
10. Autoritate si libertate organizatorica:
 
Daca este cazul
 
11. Responsabilitati si sarcini:
 
Administratorul societatii conduce activitatea din compartimente si are urmatoarele atributii:
 
- raspunde de evidenta contabila, financiara si de gestiune din S.C.................... S.R.L, pe baza reglementarilor in vigoare in domeniile financiar-contabil si de gestiune impreuna cu S.C. ........................... S.R.L, cu care are contract de prestare servicii nr... din...../..../20...;
 
- elaboreaza fisa postului pentru personalul ce va fi angajat impreuna cu sefii compartimentelor;
 
- raspunde de arhivarea documentelor: asigura pastrarea in arhiva proprie, timp de 10 (zece) ani a tuturor registrelor de contabilitate si a documentelor justificative ce stau la baza inregistrarilor in contabilitate cu exceptia statelor de salarii ce se pastreaza timp de 50 (cincizeci) ani,
 
- asigura respectarea normelor emise de Ministerul Finantelor cu privire la intocmirea si utilizarea documentelor justificative pentru toate operatiunile patrimoniale si inregistrarea lor in contabilitate in perioada la care se refera;
 
- semneaza documentele contabile de cumparare de la S.C. .................................. S.R.L, in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
- raspunde de relatia cu clientii societatii, de incasarile si platile necesare bunei functionari a societatii comunicand, ori de cate ori i se solicita de catre asociati, evidente legate de situatii legate de evolutia strategiei de dezvoltare a firmei;
 
- prospecteaza piata cautand sa atraga noi clienti, tine cont de oferta concurentei pe care trebuie permanent sa o aduca la cunostinta asociatilor;
 
- are drept de semnatura pe documentele justificative si in banca;
 
- transmite compartimentului de contabilitate, lunar toate informatiile necesare stabilirii corecte a drepturilor salariale ale personalului si completarea corecta in ReviSal;
 
- efectueaza operatiuni de incasari si plati (prin casierie sau prin virament), asigura virarea incasarilor in contul si in banca societatii, iar extrasele se transmit lunar la compartimentul de contabilitate;
 
- organizeaza si asigura exercitarea controlului financiar preventiv conform prevederilor legale in viguare;
 
- organizeaza inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale in vigoare;
 
- raspunde de inregistrarea si miscarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, precum si de casarea acestora cu toate actiunile conexe (dezmembrare, valorificare etc.)
 
- formuleaza pentru uzul asociatilor observatii si propuneri de natura legislativa, metodologica, procedurala sau organizatorica;
 
- examineaza legalitatea, regularitatea si conformitatea operatiunilor, identifica risipa si gestiunea defectuoasa si fraudele , iar pe aceste baze, propune masuri pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati, dupa caz;
 
- respecta normele de protectie a muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare avand grija ca si angajatii societatii sa o faca;
 
- respecta Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Functionare a societatii, aducandu-le si la cunostinta personalului din subordine;
 
- raspunde de intocmirea corecta a sarcinilor conform fisei postului;
 
- pastreaza confidentialitatea datelor la care are acces;
 
- rezolva si alte sarcini care cad in sfera sa de activitate, trasate de asociati sau colaboratori angajati ai societatii.
 
- In absenta motivata, inlocuitorul sau este ..................................... ;
 
- reprezinta societatea pe plan local jud............ , in relatia cu institutii publice locale si cu terti;
 
- actualizarea atributiilor se va face functie de modificarile organizatorice legislative care apar;
 
- emite decizii cu privire la buna desfasurare a activitatii din unitate.
 
12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
 
Daca este cazul
 
13. Semnaturi:
 
14. Data semnarii:

Revocarea/schimbarea administratorului

 
Functia de administrator de firma poate inceta din mai multe cauze, unele care tin de vointa sociala (revocarea), altele de vointa administratorului (renuntarea), ori sunt cauze naturale (deces) si imprejurari legate de persoana administratorului (incapacitatea sau condamnarea pentru diferite infractiuni).
 

Cum poate fi remunerata o persoana fizica in calitate de administrator?

 
In ceea ce priveste impozitul de venit si al contributiilor sociale obligatorii, legislatia fiscala din tara noastra incadreaza renumuneratiile primite de catre persoanele fizice in calitate de administratori ca venituri asimilate salariilor.
 
Remuneratiile sunt supuse regimului fiscal de impozitare aplicat in cazul salariului pe care il obtine orice angajat. Acestea vor suporta impozit pe venit si contributii sociale, ca veniturile salariale obtinute de catre persoanele fizice incadrate cu contracte individuale de munca in Romania.


Bianca Tila de Bianca Tila
Pasionata de zona business, Bianca Tila aduce zilnic in fata cititorilor starea afacerilor de pe piata nationala si internationala. Ofera idei de afaceri rentabile potrivite situatiei actuale, strategii de marketing si modele de afaceri in diverse zone.

Tags: administrator firmaschimbarea administratoruluidrepturi administrator firmaresponsabilitati administrator firma

Urmareste-ne pe Google News

Votati articolul

Rating:
Nota: 5 din 5 - 1 vot.


Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Idei de afaceri

Idei de Afaceri pentru 2024: 5 idei pentru Profit maxim
 
Adauga adresa de email si vei primi GRATUIT raportul special

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
Rentrop ∧ Straton

Citeste Raportul Special GRATUIT

Idei de Afaceri pentru 2024: 5 idei pentru Profit maxim
Idei de Afaceri pentru 2024: 5 idei pentru Profit maxim
 
Adauga adresa de email si vei primi GRATUIT raportul special

Idei de AFACERI 2024[x]